یزدان صفایی

هرگونه برداشت از این تارنگار تنها با ذکر نام نویسنده و آوردن نشانی کامل نوشتار، آزاد است.

سکاها

نویسنده: یزدان صفایینامشناسیسکستان(سیستان)، سگز(سقز)،ساکسن، ساسان(ساس) بازتابهایی از قوم سکاست. در شاهنامه، «سام» و بازماندگانش نامدارترین خاندان سکایی در ایران هستند. ... ادامه مطلب
/ 32 نظر / 25 بازدید
بهمن 90
3 پست
دی 90
5 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
5 پست