روحیه‌ی علمی

روحیه‌ی علمی، روحیه‌ای است که به مسائل، نگاه علمی دارد و از هر چه مانعِ نگریستن از دریچه‌ی چشمِ علم شود، می‌پرهیزد.
فردی که علمی به مسائل می‌نگرد، علایق شخصی، کینه‌ها، بغض‌ها و هرگونه احساسات شخصی‌اش را در پژوهش‌هایش، دخیل نمی‌کند.
درگیر احساس‌ها بودن، روحیه‌ی شاعرانه داشتن، غیر منطقی و لجباز بودن از مهم‌ترین موانع داشتن روحیه‌ی علمی است.

یزدان صفایی

 

http://yazdansafaei.com/blog/%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C/

/ 0 نظر / 44 بازدید